niedziela, 31 sierpnia 2014

Świdnica- Kościół Pokoju

Świdnica w około 1500 roku była drugim co do wielkości, po Wrocławiu miastem na terenie Śląska. Wówczas księstwo należało do króla czeskiego. Alu już w 1525 roku rządzili tu Habsburgowie. Reformatorskie tezy Marcina Lutra znalazły uznanie również na terenie Śląska i w Świdnicy. Świadczy o tym budowa kościoła parafialnego św, Stanisława i Wacława.
W 1535 r. do Świdnicy przybył reformator Sebastian Angerer
W 1569 r.  odprawiano nabożeństwa ewangelickie. W tym czasie miasto było na szczycie rozkwitu, dobrobytu i spokoju. 
W 1616 roku zaczął się ciężki okres. Kontrreformacja Habsburgów , wojna 30-letnia a w 20 stycznia 1629 roku najazd dragonów Lichtensteina. Pod przymusem skatolicyzowano  kościoły (na terenie gminy było ich 14). 
4 stycznia 1630 roku dragoni opuścili Świdnicę a w 1932 zbliżały się oddziały szwedzkie i władze katolickie opuściły miasto.  Wówczas ewangeliccy pastorzy Bartsch i Herrmann zaczęli odprawiać w kościołach msze ewangelickie. 
Dwa pożary w 1639 roku zniszczyły cześć miasta, następnie oddziały Wallensteina spaliły pozostała część przedmieścia. Pustoszące wojenne działania , głód, zaraza pochłonęła 17 tysięcy istnień ludzkich. W 1644 roku po kapitulacji Szwedów wrócili Habsburgowie a z nimi wrócili Jezuici.. Znowu wygoniono ewangelickich duchownych.

Kościół Pokoju:

Na mocy Pokoju Westfalskiego kończącego wojnę 30-letnią, cesarz Ferdynand III zmuszony przez Szwedów do zgody na budowę w księstwach dziedzicznych - w Jaworze, Głogowie i Świdnicy po jednym tzw. "Kościele Pokoju".

W 1652 roku cesarz udzielił zgodę na budowę kościoła pod pewnymi warunkami: plac miał być poza murami miasta w kształcie kwadratu o boku 200 kroków, kościół o podstawie 100 x 50 kroków, kościół miał być  poświęcony Świętej Trójcy. Kościół miał być bez wieży, dzwonów, Do budowy można było użyć drewna, piasku glinę i słomę a okres budowy nie mógł przekroczyć roku. Takie było zarządzenie cesarza.

Pierwszy Kościół Pokoju wybudowano w Głogowie(1652), później w Jaworze (1655).
W Świdnicy 24 czerwca 1657 w Kościele Pokoju odprawiono pierwsze nabożeństwo.


Kościół Pokoju w Świdnicy jest bazyliką wzniesioną na planie krzyża. W centrum krzyżują się trójnawowy korpus główny z trójnawowym transeptem . Później od wschodu dobudowano zakrystię, od zachodu Hale Zmarłych a następnie od południa Hale Ślubów a od północy Halę Polową.
Główna nawa ma 44 m. długości i 20 m. szerokości. Wysokość 15 metrów. 
Kościół jest klasyczną konstrukcją szkieletową.

Kościół Pokoju w Świdnicy jest jednym z dwu zachowanych tego typu obiektów w Europie. 

Po II wojnie światowej parafia bardzo się zmniejszyła pod względem liczby parafian. 120 parafian nie była w stanie ponieść kosztów na utrzymanie kościoła.
Obecnie z pomocą fundacji kościelnej i współpracy Polsko-Niemieckiej wykonywane są tu prace konserwatorskie i restauratorskie. 
13 grudnia 2001 roku w Finlandii wpisano Kościół Pokoju na listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO.

Ołtarz główny zbudowany przez Gottfrieda Augusta Hoffmana w 1752r. Rok później malarz świdnicki Johann Caspar Kolewe ukończył wystrój ołtarza. Nad mensa ołtarzową widoczna jest płaskorzeźba przedstawiajaca Ostatnią Wieczerzę. Ponad nią rzeźby : Mojżesz, arcykapłan Aaron, Jezus i Jan Chrzciciel ( chrzest Chrystusa) Piotr i Paweł. Na sześciu korynckich kolumnach napis z ewangelii Mateusza- „ To jest syn umiłowany , którego sobie upodobałem” w języku niemieckim. Na kopule ołtarza  baranek z chorągwią na księdze z siedmioma pieczęciami.
 Ambona z 1728 roku wykonana przez stolarza Gottfrieda Augusta Hoffmana .

Prace renowacyjne jeszcze trwają, Kościół jest piękny , wiele malowideł na stropach, loża rodziny Hochberg, ambona, ławki , organy, empory z tekstami biblijnymi. Wszystko podziwiałam. Byłam zachwycona może uda mi się piękno pokazać na zdjęciach?

Chciałam jeszcze zostać w kościele ale już zbliżali się wojowie , rycerze i damy dworu również z Czech, musiałam opuścić kościół.
I Wiki w środku , chyba trochę zaskoczona bo panie dały jej warchlarz do sesji zdjęciowej:)


środa, 13 sierpnia 2014

SZCZELINIEC

Góry Stołowe to jedna z najbardziej atrakcyjnych pasm górskich w Sudetach. Wypiętrzone przed 30 milionami  lat są jednymi z nielicznych w Europie gór płytowych.
Są zbudowane z silnie spękanych masywów skalnych góry na których powstały malownicze skalne labirynty: Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Skalne Grzyby , Teplickie Mesto ( po stronie Czech).
Najwyższy punkt - Szczeliniec Wielki (919 m. n.p.m.) słynie z malowniczych form skalnych jak: Małpolud, Kwoka Wielbłąd, Słoń i inne.
W niektórych miejscach jest bardzo chłodno mimo, że lato jest upalne. Najpierw spojrzenie na Szczeliniec
A następnie długi spacer i zachwyt nad uroda tego miejsca. Mimo, ze byłam tu wiele razy, za każdym razem widzę te miejsca trochę inaczej.

 Jestem pełna podziwu NATURZE. Ucieszyło mnie również to, ze z roku na rok jest tu coraz więcej turystów. Legenda o Liczyrzepie- duchu Karkonoszy tu.